.
43 مرکز درمانی کشور در دست ساخت است

43 مرکز درمانی کشور در دست ساخت است

43 مرکز درمانی کشور در دست ساخت است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اینک 43 مرکز درمانی در کشور در دست احداث و مطالعه ساخت 58 مرکز دیگر
 کمبود آب در کشور یک ابر چالش است

کمبود آب در کشور یک ابر چالش است

کمبود آب در کشور یک ابر چالش است معاون آموزش،پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کمبود آب در کشور یک ابر چالش است و باید مشکلات ناشی
تبلیغات