.
آزمایشگاه های کشور کفایت لازم در تشخیص امنیت غذایی را ندارند/ قعطی های برق قابل تشخیص بود/ کنترل مصرف؛ تنها راه خروج از بحران برق/ امکان تغییرات عامدانه در اقلیم طبیعی امری پذیرفته شده است

آزمایشگاه های کشور کفایت لازم در تشخیص امنیت غذایی را ندارند/ قعطی های برق قابل تشخیص بود/ کنترل مصرف؛ تنها راه خروج از بحران برق/ امکان تغییرات عامدانه در اقلیم طبیعی امری پذیرفته شده است

آزمایشگاه های کشور کفایت لازم در تشخیص امنیت غذایی را ندارند/ قعطی های برق قابل تشخیص بود/ کنترل مصرف؛ تنها راه خروج از بحران برق/ امکان تغییرات عامدانه در اقلیم طبی
جایزه باروت خیس به "ترامپ" رسید/ تقدیر خانواده های شهدا از حاج قاسم/ سردار غیب پرور: مردم ایالات متحده از رئیس جمهورشان شرمسار هستند+تصاویر

جایزه باروت خیس به "ترامپ" رسید/ تقدیر خانواده های شهدا از حاج قاسم/ سردار غیب پرور: مردم ایالات متحده از رئیس جمهورشان شرمسار هستند+تصاویر

جایزه باروت خیس به “ترامپ” رسید/ تقدیر خانواده های شهدا از حاج قاسم/ سردار غیب پرور: مردم ایالات متحده از رئیس جمهورشان شرمسار هستند+تصاویر
تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده در ارومیه برگزار می شود/ امروز ملت ایران همچون شهدای گوهرشاد برای دفاع از حجاب، عفاف و غیرت ایرانی ایستاده است

تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده در ارومیه برگزار می شود/ امروز ملت ایران همچون شهدای گوهرشاد برای دفاع از حجاب، عفاف و غیرت ایرانی ایستاده است

تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده در ارومیه برگزار می شود/ امروز ملت ایران همچون شهدای گوهرشاد برای دفاع از حجاب، عفاف و غیرت ایرانی ایستاده است
تبلیغات