خبرگزاری اروم نیوز
.
گرافیک/ ترامپِ قمارباز!

گرافیک/ ترامپِ قمارباز!

گرافیک/ ترامپِ قمارباز! گرافیک/ ترامپِ قمارباز! پوستر اختصاصی اروم نیوز با موضوع سخنان امروز سردار سلیمان
در شان رییس جمهور ما نیست که پاسخ تو را بدهد/ آقای ترامپ قمار باز، بدان در آنجایی که فکر نمی کنی ما نزدیک شما هستیم/ ما منتظریم، اگر مرد میدانی بیا!

در شان رییس جمهور ما نیست که پاسخ تو را بدهد/ آقای ترامپ قمار باز، بدان در آنجایی که فکر نمی کنی ما نزدیک شما هستیم/ ما منتظریم، اگر مرد میدانی بیا!

در شان رییس جمهور ما نیست که پاسخ تو را بدهد/ آقای ترامپ قمار باز، بدان در آنجایی که فکر نمی کنی ما نزدیک شما هستیم/ ما منتظریم، اگر مرد میدانی بیا!
تبلیغات