.
جهاد کشاورزی

ناپدید شدن ۱۰۰ هزار تن گندم در یک استان؟/جهاد کشاورزی: ادعای نماینده سبزوار کذب است/امکان بروز تخلف در خرید تضمینی گندم وجود ندارد

ناپدید شدن ۱۰۰ هزار تن گندم در یک استان؟/جهاد کشاورزی: ادعای نماینده سبزوار کذب است/امکان بروز تخلف در خرید تضمینی گندم موجود نیست در حالی که نماینده مردم سبزوار در مجلس، از فساد
 واژگونی اتوبوس در سبزوار

واژگونی اتوبوس در سبزوار

واژگونی اتوبوس در سبزوار سخنگوی اورژانس کشور گفت: واژگونی اتوبوس ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت. خبرگزاری ایلنا: سخنگوی اورژانس کشور گفت:
تبلیغات