اخبار علی‌آباد
.

	روحانی در تماس با عمران احمدخان: ایران و پاکستان عمق راهبردی یکدیگر هستند/ ضرورت تقویت روابط تهران – اسلام  آباد

روحانی در تماس با عمران احمدخان: ایران و پاکستان عمق راهبردی یکدیگر هستند/ ضرورت تقویت روابط تهران – اسلام آباد

روحانی در تماس با عمران احمدخان: ایران و پاکستان عمق راهبردی یکدیگر هستند/ ضرورت تقویت روابط تهران – اسلام آباد رئیس جمهوری تقویت بیش از پیش روابط تهران – اسلام آباد در همه

	رئیس جمهور در تماس تلفنی با رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان: تقویت بیش از پیش روابط تهران ـ اسلام آباد در همه عرصه ها ضروری است

رئیس جمهور در تماس تلفنی با رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان: تقویت بیش از پیش روابط تهران ـ اسلام آباد در همه عرصه ها ضروری است

رئیس جمهور در تماس تلفنی با رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان: تقویت بیش از پیش روابط تهران ـ اسلام آباد در همه عرصه ها ضروری است رئیس جمهوری تقویت بیش از پیش روابط تهران ـ اسلام
رییس جمهوری در تماس تلفنی با عمران خان: باید شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در روابط اقتصادی و تجاری تهران و اسلام آباد باشیم

رییس جمهوری در تماس تلفنی با عمران خان: باید شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در روابط اقتصادی و تجاری تهران و اسلام آباد باشیم

رییس جمهوری در تماس تلفنی با عمران خان: باید شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در روابط اقتصادی و تجاری تهران و اسلام آباد باشیم رئیس جمهوری تقویت بیش از پیش روابط تهران – اسلا
تبلیغات