.

	آیت الله مکارم شیرازی: دشمنان، اسلام را مزاحم منافع نامشروعشان می دانند/ لزوم پاسخگویی به شبهات با ادبیات صحیح

آیت الله مکارم شیرازی: دشمنان، اسلام را مزاحم منافع نامشروعشان می دانند/ لزوم پاسخگویی به شبهات با ادبیات صحیح

آیت الله مکارم شیرازی: دشمنان، اسلام را مزاحم منافع نامشروعشان می دانند/ لزوم پاسخگویی به شبهات با ادبیات صحیح یکی از مراجع عظام تقلید گفت: دشمنان فعلا اسلام را مزاحم منافع
اسلام محدود به عبادات رسمی نیست

اسلام محدود به عبادات رسمی نیست

> گروه معارف- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اسلام محدود به عبادات رسمی نیست، چرا که اگر اینگونه می بود، طاغوت ها، پیامبران و جانشینان آنان را به شهادت نمی رساندند
تبلیغات