.
دمای دهلران از مرز ۵۳ درجه گذشت

دمای دهلران از مرز ۵۳ درجه گذشت

دمای دهلران از مرز ۵۳ درجه گذشت گرمای طاقت فرسا شهرستان مرزی و گرمسیری دهلران را فرا گرفته و مردمان این دیار گرمسیری را با مشکلات متعددی
شدت گرما در دهلران به بالای ۵۲ درجه رسید

شدت گرما در دهلران به بالای ۵۲ درجه رسید

شدت گرما در دهلران به بالای ۵۲ درجه رسید شدت گرما در شهرستان دهلران به بالای ۵۲ درجه سانتیگراد رسیده و به مردم توصیه شده برای جلوگیری از گرمازدگی تا جایی که مقدور است از منزل خار
تبلیغات