.
مروری بر مرگ ایوان ایلیچ

مروری بر مرگ ایوان ایلیچ

سرویس هنر آکا ایران به نقل از تبیان؛ بخش شعرو ادبیات: کتاب مرگ ایوان ایلیچ نوشته  لئو تولستوی به گفته  ولادیمر ناباکوف یکی از ارزشمندترین آثار ادبیات روسیه است. مریم سمیعی-
ایوان احمق و ملکه ماریا

ایوان احمق و ملکه ماریا

سرویس اندیشه آکا ایران؛ بخش شعر و ادبیات: ایوان احمق و ملکه ماریا   نویسنده: آ. ک. باریشنیکوا (کوپر یانیخا) مترجم: روحی
ایوان احمق

ایوان احمق

سرویس اندیشه آکا ایران؛ بخش شعر و ادبیات: ایوان احمق   نویسنده: آ. ک. باریشنیکوا (کوپر یانیخا) مترجم: روحی ارباب
ایوان، پسر روستایی

ایوان، پسر روستایی

سرویس اندیشه آکا ایران؛ بخش شعر و ادبیات: ایوان، پسر روستایی   نویسنده: آ. ک. باریشنیکوا (کوپر یانیخا) مترجم: روحی اربا
«نه فرشته، نه قدیس» ایوان کلیما  - آکا

«نه فرشته، نه قدیس» ایوان کلیما - آکا

آکایران :روزنامه اعتماد - ضمیمه کرگدن - شهلا زرلکی:نه فرشته، نه قدیسنوشته: ایوان کلیماترجمه: حشمت کامرانیبنا به گزارش آکاایران : ایوان کلیما را با «روح پراگ» شناختیم. سال
تبلیغات