.
تردد روزانه 3 هزار نفر از مرز بیله سوار

تردد روزانه 3 هزار نفر از مرز بیله سوار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: روزانه 3 هزار نفر از مرز بیله سوار مغان تردد می کنند. تردد روزانه 3 هزار نفر از مرز بیله سوارعلی نواداد، معاون
تبلیغات