.
مرگ ۲ نفر در سد شهرچای ارومیه تایید شد

مرگ ۲ نفر در سد شهرچای ارومیه تایید شد

مرگ ۲ نفر در سد شهرچای ارومیه تایید شد در پی کشف دو جسد در سد شهرچای ارومیه مرگ این دو فرد از سوی رئیس پلیس آگاهی تایید شده و جزئیات پس از بررسی های لازم ارائه می شود. به گ
اظهار نظر در خصوص عدم احیای دریاچه ارومیه بی اساس است/ تبخیر بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب از حجم دریاچه بر اثر گرمای شدید

اظهار نظر در خصوص عدم احیای دریاچه ارومیه بی اساس است/ تبخیر بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب از حجم دریاچه بر اثر گرمای شدید

اظهار نظر در خصوص عدم احیای دریاچه ارومیه بی اساس است/ تبخیر بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب از حجم دریاچه بر اثر گرمای شدید اظهار نظر در خصوص عدم احیای دریاچه ارومیه بی ا
تبلیغات