.

	در نشست تخصصی درباره طرح آمریکا برای فلسطین مطرح شد نماینده حماس: جزئیات «معامله قرن» نباید محرمانه بماند؛ رفاه کرانه باختری سراب است

در نشست تخصصی درباره طرح آمریکا برای فلسطین مطرح شد نماینده حماس: جزئیات «معامله قرن» نباید محرمانه بماند؛ رفاه کرانه باختری سراب است

در نشست تخصصی درباره طرح آمریکا برای فلسطین مطرح شد نماینده حماس: جزئیات «معامله قرن» نباید محرمانه بماند؛ رفاه کرانه باختری سراب است نماینده جنبش حماس در ایران، «ابهام» را
چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد - آکا

چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد - آکا

امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در زمان عملیات مرصاد، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا بود، چندی قبل گفته است: «مرصاد مطالب زیادی دارد که متاسفان
چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد - آکا

چگونه رویای مجاهدین به سراب تبدیل شد - آکا

امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در زمان عملیات مرصاد، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا بود، چندی قبل گفته است: «مرصاد مطالب زیادی دارد که متاسفان
تبلیغات