.
همایش عفاف و حجاب در طارم برگزار می شود

همایش عفاف و حجاب در طارم برگزار می شود

> گروه فرهنگی - فرماندار طارم از برگزاری همایش عفاف و حجاب در شهرهای آب بر و چورزق این شهرستان خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی مختلف شهرستان باید در زمینه اجرای برنامه ه
تبلیغات