.
رشد ۲۶ درصدی پرداخت زکات در ابهر

رشد ۲۶ درصدی پرداخت زکات در ابهر

رشد ۲۶ درصدی پرداخت زکات در ابهر > گروه اجتماعی- رئیس کمیته امداد شهرستان ابهر از رشد ۲۶ درصدی پرداخت زکات خبر داد و گفت: 19 واحد مسکونی از محل زکات برای مددجویان ساخته
تبلیغات