.
دستگیری سارق سیم برق در محمودآباد

دستگیری سارق سیم برق در محمودآباد

فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از دستگیری سارق سیم برق و پمپ آب مزارع کشاورزی با ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. دستگیری سارق سیم برق در محمودآبادبه گزارش&
تبلیغات