.
خبر خوب برای محلات جنوبی شهر بوشهر

خبر خوب برای محلات جنوبی شهر بوشهر

ییس شورای شهر بوشهر گفت: بعد از تلاش های مستمر، طرح تفصیلی محلات جنوبی بوشهر در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی کشور تصویب شد و در انتظار ابلاغ می باشد. خبر خوب برای
تبلیغات