.
تصاویر: مهاجرین بلوچ استان گلستان

تصاویر: مهاجرین بلوچ استان گلستان

تصاویر: مهاجرین بلوچ استان گلستان اقوام بلوچ علاوه بر سیستان و بلوچستان در مناطق مختلف ایران مانند فارس، کرمان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد ساکن هستند.
جنگلبان استان گلستان به کما رفت

جنگلبان استان گلستان به کما رفت

جنگلبان استان گلستان به کما رفت به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ابوطالب قزلسفلو با اشاره به اینکه 2 نفر از
زیارت روستایی باصفا در استان گلستان

زیارت روستایی باصفا در استان گلستان

زیارت روستایی باصفا در استان گلستان در حدود ۵ کیلومتری جنوب روستای زیارت و در میانه های مسیر یکی از شاخه های فرعی رودخانه خاصه رود آبشار زیبایی وجود دارد که
کاهش 13 درصدی ورودی زندانیان در استان گلستان

کاهش 13 درصدی ورودی زندانیان در استان گلستان

کاهش 13 درصدی ورودی زندانیان در استان گلستان به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: با استقرار قضات کشیک، بهار امسال
تبلیغات