.
کردستان عضو کلوپ تولیدکنندگان فولاد شد

کردستان عضو کلوپ تولیدکنندگان فولاد شد

کردستان عضو کلوپ تولیدکنندگان فولاد شد وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از شرایط سخت اقتصادی کشور عبور خواهیم کرد، گفت: مردم نباید از تکان های احتمالی ا
وزیر صنعت:حامی سرمایه گذاری خارجی در کردستان هستیم/همه توان خود را برای تکمیل زنجیره فولاد در کردستان بکار خواهیم بست

وزیر صنعت:حامی سرمایه گذاری خارجی در کردستان هستیم/همه توان خود را برای تکمیل زنجیره فولاد در کردستان بکار خواهیم بست

وزیر صنعت:حامی سرمایه گذاری خارجی در کردستان هستیم/همه توان خود را برای تکمیل زنجیره فولاد در کردستان بکار خواهیم بست  وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ما حامی کسانی هستیم که
تبلیغات