.
برپایی ۵۱۳ جلسه دائمی قرآن در خراسان شمالی

برپایی ۵۱۳ جلسه دائمی قرآن در خراسان شمالی

> گروه فعالیت های قرآنی - رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: ۵۱۳ جلسه دائمی قرآن در مناطق شهری و روستایی استان ویژه برادران و خواهران برپا می ش
تبلیغات