.
خراسان رضوی

سرپرست معاونت اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی: پیکر مطهر شهید مرزبان محمدحسین فنایی شنبه در مشهد تشییع می شود

سرپرست معاونت اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی: پیکر مطهر شهید مرزبان محمدحسین فنایی شنبه در مشهد تشییع می شود سرپرست معاونت اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی گفت: پیکر مطهر شهید مرزبا
تبلیغات