.
استان تهران

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران در گفت وگو با فارس اعلام کرد زندگی ۷ هزار معلول تهرانی با مشکلات معیشتی/ وجود ۲۸۴۱ نفر مجهول الهویه

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران در گفت وگو با فارس اعلام کرد زندگی ۷ هزار معلول تهرانی با مشکلات معیشتی/ وجود ۲۸۴۱ نفر مجهول الهویه معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، گف

	گزارش فارس از فعالیت مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران در هفته گذشته از برنامه ریزی برای خودکفایی ۲ هزار مددجو تا پرداخت ۲۵۴ میلیون تومان صدقه

گزارش فارس از فعالیت مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران در هفته گذشته از برنامه ریزی برای خودکفایی ۲ هزار مددجو تا پرداخت ۲۵۴ میلیون تومان صدقه

گزارش فارس از فعالیت مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران در هفته گذشته از برنامه ریزی برای خودکفایی ۲ هزار مددجو تا پرداخت ۲۵۴ میلیون تومان صدقه مراکز کمیته امداد ا
استان فارس

همایش زکات در استان فارس

> همایش زکات با حضور حجت الاسلام والمسلمین تقوی، رئیس شورای عالی زکات کشور و فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور و نماینده ولی فقیه در فارس و استاندار و جمعی از ائ
تبلیغات