.
بازگشت دوستم به افغانستان پس از یکسال

بازگشت دوستم به افغانستان پس از یکسال

بازگشت دوستم به افغانستان پس از یکسال سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان گفت، معاون اول رئیس‌جمهوری این کشور پس از گذشت بیش از یک سال، امروز (یک‌شنبه) از
تبلیغات