.
ورزشی

امیدهای آبی در اردوی ترکیه - اخبار ورزشی

ورزش سه: استقلال اینروزها برنامه آماده سازی اش را زیر نظر وینفرد شفر آلمانی و در اردوی کارتپه در استانبول ترکیه برگزار می کند. البته که این تیم در شرایطی برای مسابقات آم
تبلیغات