.

	رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا جاده، خودرو و انسان هر سه در تصادفات فوتی نقش آفرین است/ وجود ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا جاده، خودرو و انسان هر سه در تصادفات فوتی نقش آفرین است/ وجود ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا جاده، خودرو و انسان هر سه در تصادفات فوتی نقش آفرین است/ وجود ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه جاده، خودر

	معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا: ۵۴ درصد تصادفات طرح تابستانه امسال به علت سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو رخ داده است

معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا: ۵۴ درصد تصادفات طرح تابستانه امسال به علت سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو رخ داده است

معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا: ۵۴ درصد تصادفات طرح تابستانه امسال به علت سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو رخ داده است معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت
تبلیغات