همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان -آکا

آکاایران: همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

آکاایران: گیاهان دارویی سلامتی را برای شما تضمین میکند

گیاهان دارویی یکی از برترین ضامن های سلامتی برای افراد هست .

به گزارش آکاایران: مردم در زمان قدیم وقتی امکانات لازم مانند شرایط فعلی نبود آن ها از فکر واندیشه خود بهرهگیری می نمودند .یکی از این موارد بهرهگیری از گیاهان دارویی برای بهبود مریضی بود در این قسمت به بعضی از این گیاهان می بردازیم .

فهرست بعضی از  گیاهان مهم دارویی بیابان  های ایران شامل  اشنان -افدرا – درمنه – اسبند – خارشتر – کبر  «  هندوانه مار»- هندوانه ابوجهل – عناب – می باشد که در مورد فواید آن در آینده مطالبی آورده خواهد شد .

هندوانه مار :

در مریضی های کبدی و تقویت نیروی جنسی مردان کاربرد دارد برای کسب اطلاعات اکثر به کتاب های گیاهان دارویی مراجعه شود

خارشتر :

از این گیاه ترنجبین وعرق شتر می گیرند .

هندوانه ابوجهل :

کاربرد آن در مریضی دیابت می باشد .

اسفند :

کاربرد آن بعنوان  نظارت بروستات مردان  -مریضی های بوستی وضدمیکروب و روش بهرهگیری دود کردن هست .

درمنه :

از ان اسناس معطر و برای داروی ضد انگل بهرهگیری میشود.

چرخه -چرخون – مل کرزق:

گونه ای چند ساله فورب تیغ دار که در تابستان گل ودر اواخر آن فصل تا اوایل فصل پاییزبذر می دهد – کاربرد آن در مریضی قند – سرماخوردگی – تقویت جنسی می باشد.از صمغ و عرق آن بهرهگیری می شود .

اشنان:

گونه ای درختچه ای چند ساله که از آن بهرهگیری های دارویی زیادی میشود که یکی از مواد استخراجیمی باشد .

زمان بهره برداری در اواخرتابستان می باشد. وسایل مورد نیاز برای بهره برداری بیل – قیچی باغبانی – کبریت – تایر قدیمی خودرو – ظرف فلزی -کارگر – می باشد -روش بهره برداری قلیاب از آن در اوایل فصل پاییز میباشد .

برای دسترسی به قلیاب در مسیر آبراهه یا در محل دیگر یک چاله حفر و با گرد آوری و آتش زدن درختچه ها رسوبات آن به انتهای چاله گرد آوری وبه فروش می رسد.

.

منبع : talab.org

تبلیغات