مطالب بیشتر

خار خاسکخواص خارخاسک، فواید خارخاسک، خار خاسک، خواص دارویی خارخاسک

1393/11/17

خارخاسک 
گیاهى است علفى، یک ساله، داراى ساقه هاى خوابیده با انشعابات گسترده بر سطح خاک و پوشیده از تار که برگ و ساقه هاى جوان آن را تارهاى ظریف ابریشمى مى پوشاند. برگ هاى آن متقابل غالباً نامساوى و مرکب از برگچه هاى کوچک و ریزى است که به تعداد ۶-۳ زوج در طرفین دمبرگ اصلى جاى دارند. گل ها زرد کوچک و منفرد هستند. میوه آن شیزوکارپ ناشکوفا که در موقع رسیدن قسمت هاى پنجگانه آن از هم جدا و پراکنده مى شوند.هر یک از این قسمت هاى پنج گانه در سطح بیرونى خاردار است. قسمت هاى مورد استفاده این گیاه، میوه،  دانه، برگ، ریشه و گاهى کلیه اعضاى گیاه است ولى بیش از همه میوه آن مورد استفاده قرار مى گیرد. رنگ میوه هاى آن سبز مایل به زرد، بدون بو و با طعم مشخص است.

خواص  خارخاسک,خواص دارویی  خارخاسک,فواید  خارخاسک,[categoriy]

خواص خارخاسک، فواید خارخاسک، خار خاسک، خواص دارویی خارخاسک

خواص خارخاسک,خواص دارویی خارخاسک,فواید خارخاسک,خاصیت خارخاسک, خارخاسکدر طب سنتی ,فواید درمانی خارخاسک,مضرات خارخاسک,فوائد خارخاسک, خارخاسک,طب سنتی ,خواص سبزیجات ,خواص میوه جات , خواص خارخاسکد

 

میوه هاى این گیاه را در اواخر تابستان و اوایل پاییز جمع آورى مى نمایند. این گیاه پراکندگى وسیعى در نواحى مختلف کره زمین دارد. به طورى که مى توان آن را در غالب نواحى دنیا مشاهده کرد. ترکیبات شیمیایى گیاه خارخاسک شامل رزین، تاش، روغن ثابت، آلکالوئید، پلى فنل ها و مواد معدنى شامل کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، گوگرد، ازت و کلر است. پنج نوع ماده گلیکوزیدى نیز دارد که همه آنها داراى گلوکز است و علاوه بر گلوکز قندهاى رامنوز، آرابینوز را هم شامل مى شود. خارخاسک به عنوان مدر، دفع کننده سنگ هاى مجارى ادرارى و تقویت کننده قواى جنسى به کار مى رود. در طب گذشته براى خارخاسک اثر مدر و دفع کننده سنگ هاى مجارى ادرارى و تقویت کننده قواى جنسى قائل بوده و از آن به عنوان درمان کننده عفونت و التهاب لثه استفاده مى شده است. از فرآورده هاى موجود در بازار مى توان قطره پروستاتان، قطره سنکل و قطره آفرودیت را نام برد
طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی -
شرکت گل قطره توس
golghatrehtoos.com
 نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیراما
|
1394/09/16
0-
0+
خداقوت عالی ؛ مفید


مطالب مرتبط