طب سنتی چین

طب چینی دانشی وسیع با معلومات گسترده است. امروز نه تنها بسیاری ازمردم چین برای درمان بیماری وسالم سازی ازطب چینی استفاده می کنند، بلکه خارجیان بسیار حتی متخصصین نیز شیفته فن آوری پزشکی باستانی درمانی

طب سنتی

چین شده اند.
دانشکده طب چینی استان " جه جیانگ " ۴۵ سال سابقه دارد و درشهر" هانگ جو"درمنطقه مشهورتاریخی و فرهنگی چین قرار دارد. دراین دانشکده ۱۷ رشته تخصصی دایر شده که طب سوزنی ، پزشکی بالینی و پزشکی داروهای چینی را دربر می گیرد. گروهی ازکارشناسان واستادان معروف درچین و خارج ازچین دراین دانشکده به تدریس و تحقیقات علمی می پردازند. بیش از۲۰ سال پیش این دانشکده پذیرش دانشجویان خارجی راآغازکرد وتاکنون دانشجویان دکترآ، فوق لیسانس لیسانس و بازآموزان رشته های مختلف ازحدود ۳۰ کشورازجمله کره جنوبی وامریکا درآن تحصیل کرده اند. اکنون بیش از ۱۰۰ دانشجوی خارجی دراین دانشکده تحصیل می کنند. هرسال بیش از ۲۰۰ نفر ازدانشجویان خارجی برای بازآموزی کوتاه مدت به این دانشکده می آیند.
برای تحصیل درچین، بزرگترین مانع زبان است. اما خوشبختانه مرکز بین المللی آموزش این دانشکده برای بچه های خارجی آموزگارانی که می توانند به زبان کشورهای آنها تدریس کنند استخدام کرده است. هرچه بیشترآ خارجیان پی برده اند که طب چینی درپزشکی معاصر نقش مهمی دارد . جهانیان از درمان طبیعی حمایت می کنند. زیرا تأثیرات جانبی داروهای غربی روز بروز بیشترشده است. ازاین جهت درمان طبیعی هواداران بیشتری پیدا کرده است. بسیاری ازخارجیان درغرب که خود نیزپزشک هستند ، پس ازآنکه با محدودیت پزشکی برای درمان بیماری مواجه می شوند به این دانشکده می آیند وبا آموختن طب چینی شیوه جدید درمانی را می یابند.
طب چینی درامریکا بسیار رایج است . بیماران مایلند ازطریق درمان سنتی طب چینی از درد بیماری رها شوند . این روش ها ی درمانی عبارتند از: طب سوزنی ، ماساژ ودرمان با داروهای گیاهی وغیره. ازسوی دیگرعلت عود کردن میگرن هنوزمشخص نشده است. در پزشکی غرب معمولا با رفع درد این بیماری را درمان می کنند اما این اقدام باعث شده است که استفاده از داروهای مسکن توسط بیماران روزبروزبیشتر شود. درحالی که تأثیرات مؤثردرمانی طب چینی درزمینه درمان میگرن شگفت آور است . میگرن به یک موضوع پزشکی جهانی بسیار مهم مبدل شده است . بسیاری بیماران درد ناشی از آن را تحمل می کنند. اکنون درمان این بیماری با طب چینی در امریکا به گرایش جدید پزشکی تبدیل شده است.    

درگاه طب مکمل جایگزین ایران

منبع: آفتاب


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تست ناکاتا در تهران

تبلیغات