خواص مشک

1393/02/18

خواص مشک

 نافه حیوانی است که به آهو شبیه است یا خود نوعی از آهو است که دو دندان پیشینش به سوی داخل خم شده اند و به دو شاخ شبیه هستند ..

[categoriy],خواص مشک ,خواص دارویی مشک ,فواید مشک

طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی,خواص مشک ,خواص دارویی مشک ,فواید مشک ,خاصیت مشک ,مشک در طب سنتی ,فواید درمانی مشک ,مضرات مشک ,فوائد مشک , مشک ,طب سنتی ,خواص سبزیجات ,خواص میوه جات , خواص مشک در طب سنتی ,فواید مشک در طب سنتی


مشک آهوی تبت خوب است و می گویند مشک آهوی چین و جرجیر اول است و در درجه ی دوم مشک آهوی هندی است مشک آهویی بسیار خوب است که از گیاه بهمنین و سنبل بخورد و در درجه ی دوم مشکی است که آهوی آن مر خورده باشد .از حیث رنگ و بو زرد شکوفه آسا بهترین است .
خواص :
 مزاج :گرم و خشک
خاصیت :
لطیف و توان بخش است

چشم :
دیده را نیرو می دهد . رطوبت های چشم را از بین می برد و سپیدی نازک چشم را می برد .
نفس کش و سینه :شادی آور و توان بخش دل است . ضد تپش و بیماری ترس است .
زهرها :
پادزهر است و به ویژه گزند «بیش »را خنثی می کند .

طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی - کتب طب سنتیمطالب مرتبط