کاهو Lactuca Sativa) Lettuce )


کاهوی خوراکی، برگهای پهن و آبدار، به رنگ روشن و گلهایی به رنگ زرد دارد.

از گیاهان مفیدی است که پرورش فرمها و نژادهای مختلف آن در همه نواحی معمول است. برگ کاهو به صورت خام به مصرف تغذیه می‌رسد. کاهو از نظر درمانی، خاصیت نرم کننده، آرام کننده و خواب آور دارد.

منبع : pardad.ir

تبلیغات