سیب زمینی Solanum Tuberosum L.) Potato )


گیاهی علفی، پایا و دارای غده‌های زیرزمینی، مملو از ذخایر نشاسته‌ای است. بر روی این غده‌ها که در واقع ساقه زیر زمینی گیاه به حساب می‌آیند، جوانه‌هایی پدید می‌آید دکه از نمو آنها، ساقه‌های قائم نتیجه می‌گردد.

گلهای آن به تفاوت به رنگهای بنفش روشن، صورتی یا سفید و مجتمع به صورت خوشه فشرده، با ظاهر چتر مانند است.

میوه‌اش مدور و به رنگ سبز مایل به زرد و یا دارای رنگ سبز می‌باشد. غده سیب زمینی دارای 75 درصد آب، هیدرات کربن، گلوکز، ساکاروز، املاح معدنی، اسیدهای آلی، ویتامین‌های مختلف B6, B می‌باشد.

سیب زمینی تازه و رنده شده، اثر تسکین دهنده سوختگی‌های سطحی بدن در استعمال خارجی دارد. سیب زمینی از گیاهان مفیدی است که در غالب نواحی کره زمین، جهت تغذیه پرورش می‌یابد.

منبع : pardad.ir

تبلیغات