کندر

نوعی صمغ به رنگ سفید است.

کندر

خواص درمانی: مصرف کم آن خون را بند می آورد، بهترین التهام بخش زخم های تازه بوده ، تقویت هوش و حافظه، دود کندر ورم گرم چشم را بهبود می بخشد، چرک و خون زیر قرنیه را پاک می کند، استفراغ را بند می آورد، برای معده های ضعیف مفید است، از بی اشتهایی و فساد معده جلوگیری می کند، خونریزی زهدان و مقعد را بند می آورد، به صورت شیاف مقعدی از سرایت زخم های خبیث به جاهای دیگر جلوگیری می کند.

منبع : pardad.ir

تبلیغات