گشنیز

حاوی : املاح معدنی
خواص : تسکین دهنده استفراغ ، برطرف کننده عطش .

کاستن نیروی جنسی ، خاصیت باکتری کش ، لثه را نیرومند و خون آن را قطع می کند ،‌ مانع قی ،‌ قلب را تقویت ، مولد عرق ،‌ نافع برای وسواس ، آب آن خارش جلدی را تسکین می دهد ،‌ ضد تشنج ، ضد صرع،‌ ضد کرم ، نیرو دهنده قلب ، رفع اسهال و افسردگی ، هضم کننده بادشکن .
بندآوردن خونریزی : تخم گشنیز را روی زخم بریزید و فشار دهید خونریزی را بند می آورد .
مضرات : خوردن زیاد تخم و برگ گشنیز باعث فراموشی و نوعی خستگی شدید که منجر به پس خوابی عمیق می گردد ، ایجاد گنگی ، بی حسی ، خواب های پریشان ، لکنت زبان و کندی ذهن می شود .

منبع : pardad.ir

تبلیغات