مطالعات جدید نشان داده است برنج سیاه، سبب تسکین تورم در بیماری آلرژی، آسم و بیماری‌های دیگر می‌شود. سبوس گندم، پوسته خارجی گندم است که به هنگام پردازش برنج قهوه‌ای، برای تولید برنج سفید برداشته می‎شود.
دانشمندان با آزمایش عصاره برنج سیاه بر روی موش‌های بیمار، دریافتند که میزان تورم در این موش‌ها، 32 درصد کاهش نشان داده است.
به گفته محققان، سبوس برنج سیاه از تولید
هیستامین که باعث تورم در این بیماران  می شود، پیشگیری می‎کند.

منبع : pardad.ir

تبلیغات