- طبع آن خیلی سرد و خشک است.


- مکرده خاک اره چوب صندل مقوی قلب است.
- جهت رفع ترشحات و ورم مجاری ادرار از دمکرده خاک اره چوب صندل استفاده شود.
- برای بیماری سوزاک نیز مفید می‌باشد.
- دمکرده چوب صندل سفید ضد درد است.
- جهت بندآوردن اسهال و اسهال خونی از جوشانده خاک اره چوب صندل استفاده شود.
- جهت از بین بردن تب از جوشانده خاک اره چوب صندل بنوشند و خاک اره را به صورت خمیر کرده روی پیشانی به صورت ضماد بگذارند.
- جهت بیماری‌های پوستی کاهش حرارت و خارش از ضماد خاک اره چوب صندل استفاده شود.
- جهت درمان خفقان گرم و تب‌های صفراوی از دمکرده خاک اره چوب صندل بنوشند.
- دمکرده چوب صندل باعث تقویت حافظه و ذهن می‌گردد.
- جهت تقویت معده و کبد از دمکرده چوب صندل استفاده شود.
- صندل سفید باعث کاهش نیروی جنسی می‌گردد.
- صندل سفید مضر صداست باید با عسل و نبات خورده شود.

منبع : pardad.ir


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات