احساس سوزش بسیار خفیف در قسمت معده و پایین تر از آن و یا احساس جِزجِز کردن درمعده.باید بدانید که ابتدا ورم معده و اثنی عشر به وجود می آید ،در صورت عدم رسیدگی تبدیل به زخم معده و اثنی عشر میشود.

رعایت برخی از نکات:

1- مصرف چای را تا حد ممکن کم و قطع کنید.

2- از مصرف میوه و ترشیجات با معده خالی بپرهیزید.

3- از عصبانیت و هیجان خصوصاً در هنگام مصرف غذا اجتناب کنید.

4- اجتناب از دود سیگار خصوصاً با معده خالی.


نسخه های گیاهی:

الف):یک قاشق چایخوری از پودرمخلوط تخم گشنیز و رازیانه ،در یک استکان آب جوش مخلوط کرده ،3استکان در روز قبل ازغذا میل کنید.(برای زنان باردار مضر است).

ب): یک چنگ از گیاه گل بومادران را برای یک لیوان آب جوش دم کرده یک استکان قبل از ناهار و شام میل کنید.(برای زنان باردار مضر است).

ج): یک قاشق مرباخوری از گل بابونه و گل ختمی را برای یک لیوان آب جوش دم کرده یک نیم لیوان قبل از ناهار و شام میل کنید.(برای زنان باردار مضر است).

د):یک استکان قبل از غذا عرق بومادران(برای زنان باردار مضر است).

ه): یک قاشق چایخوری با یک لیوان آب ، جوشانده مقداری عرق نعناع به آن اضافه کرده قبل ازغذا میل کنید .

منبع:rezamohammadijavidi.blogfa

ضد ورم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم و التهاب معده، التهاب، درمان التهاب، علل التهاب ' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/eltehab2.html'>التهاب معده</a></strong> و عثنی عشر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/6062.html'>ورم معده</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم و التهاب معده، التهاب، درمان التهاب، علل التهاب ' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/eltehab2.html'>التهاب معده</a></strong>,ورم عثنی عشر,<em>داروی گیاهی</em> برای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/6062.html'>ورم معده</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/6062.html'>داروی ورم معده</a></strong>,<em>داروی گیاهی</em> ورم عثنی عشر,زخم مهده,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم معده' href='http://www.akairan.com/health/tag/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%AE%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87'>درمان زخم معده</a></strong>,داروهای گیاهی,داروهای گیاهی لاغری,داروهای گیاهی و خواص آنها,سایت داروهای گیاهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طب سنتی' href='http://www.akairan.com/hs.'>طب سنتی</a></strong>,فواید داروهای گیاهی,گیاهان دارویی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong>, برای درمان بیماری ضد ورم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم و التهاب معده، التهاب، درمان التهاب، علل التهاب ' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/eltehab2.html'>التهاب معده</a></strong> و عثنی عشر,ورم معده,التهاب معده,ورم عثنی عشر,<em>داروی گیاهی</em> برای ورم معده,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/6062.html'>داروی ورم معده</a></strong>,داروی گیاهی ورم عثنی عشر,زخم مهده,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم معده' href='http://www.akairan.com/health/tag/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%AE%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87'>درمان زخم معده</a></strong>,داروهای گیاهی,داروهای گیاهی لاغری,داروهای گیاهی و خواص آنها,سایت داروهای گیاهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طب سنتی' href='http://www.akairan.com/hs.'>طب سنتی</a></strong>,فواید داروهای گیاهی,گیاهان دارویی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong>, برای درمان بیماریشما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قویترین گیاه دارویی برای عفونت معده , داروهای گیاهی مناسب برای ورم معده , درمان عفونت معده با گیاهان دارویی , داروهای گیاهی برای ورم معده , درمان گیاهی گاستریت معده , داروی گیاهی ضد ورم صورت , درمان گیاهی عفونت معده , ورم معده درمان گیاهی , داروی گیاهی ورم معده , درمان ورم معده طبیعی , درمان گیاهی ورم معده , ورم اسنا عشر , ورم اثنا عشر

تبلیغات