رشته های دانشگاهی مربوط به گیاهان - آکا

با توجه به اهمیت علم داروهای گیاهی در داروسازی نوین و اهمیت آموزش آن، گروه فارماکوگنوزی (Pharmacognosy)  در سال 1340 به صورت یک گروه مستقل در دانشکده ی داروسازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران آغاز به کار کرد. این گروه طی سالیان قبل از تاسیس مستقل، به صورت زیرمجموعه دانشکده داروسازی فعالیت داشت و پس از تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز و تهیه امکانات و تجهیزات مناسب، از آن منشعب گردید.

از ابتدای تشکیل مدرسه ی داروسازی گروه مفردات پزشکی که شامل گیاه شناسی،‌ مفردات طب و استریلیزاسیون بود از اجزای داروسازی بود. Matiere Medical   نام گروه در سده 1320 بود که در تحولات بعدی دانشگاه در دهه 1340 نام رشته ی گیاه شناسی به  فارماکوگنوزی و مفردات پزشکی تغییر یافت.

فارماکوگنوزی:

فارماکوگنوزی علم مطالعه ی مواد دارویی از منابع طبیعی است و به طور کلی به بررسی و مطالعه ی منابع دارویی طبیعی می پردازد. این منابع طبیعی ممکن است گیاهی، حیوانی، میکروبی و یا هر


منبع تبیان

گردآوری سلامت اکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

داروسازی به انگلیسی

تبلیغات