دارویی برای سرفه

نسخه طلایی اول:


10گرم عاقرقرحا 10 گرم اگیرترکی 25گرم به دانه 25گرم بارهنگ 25گرم قدومه دختر 25گرم بالنگو5گرم کتیراخوراکی 25 گرم تخم مرو25 گرم شکرتیغال

مواد گیاهی بالا را از عطاری مورد اعتماد خود تهیه کرده ،سپس آنها را با 1 قاشق مرباخوری شکر ،نرم بسایید. نصف قاشق چایخوری در استکان آب جوش مخلوط کرده ،روزی 3 تا 4 بار میل کنید.

نسخه دوم):


مخلوط عرق(آویشنشاترهاسطوخدوس)دراستکان،4بار در روز میل کنید.(((عرقیات انتخابی را از مارکهای خوب و سرشناس انتخاب کنیید .

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong></a> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد سرفه' href='http://www.akairan.com/health/tag/%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%82%D9%88%DB%8C'>ضد سرفه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسکین سرفه با طب سنتی، سرفه، درمان سرفه، سیاه سرفه، درمان سرفه خشک ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014113152638.html'>درمان سرفه</a></strong>,گیاهان دارویی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسکین سرفه با طب سنتی، سرفه، درمان سرفه، سیاه سرفه، درمان سرفه خشک ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014113152638.html'>برای سرفه</a></strong>,(آویشن,شاتره,اسطوخدوس,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong></a>,گیاهان گیاهی,دارو برای درمان بیماری,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong></a> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد سرفه' href='http://www.akairan.com/health/tag/%D8%B6%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%82%D9%88%DB%8C'>ضد سرفه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسکین سرفه با طب سنتی، سرفه، درمان سرفه، سیاه سرفه، درمان سرفه خشک ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014113152638.html'>درمان سرفه</a></strong>,گیاهان دارویی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تسکین سرفه با طب سنتی، سرفه، درمان سرفه، سیاه سرفه، درمان سرفه خشک ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014113152638.html'>برای سرفه</a></strong>,(آویشن,شاتره,اسطوخدوس,دارو های گیاهی</a>,گیاهان گیاهی,دارو برای درمان بیماری,گردآوری سلامت اکاایران گردآوری سلامت اکاایران
تبلیغات