خواص دارویی زعفران

زعفران نه تنها ادویه‌ای خوش‌بو و خوش‌رنگ است بلکه می‌تواند برای تمایلات جنسی نیز محرک خوبی باشد.زعفران خواص بسیاری از جمله ویژگی ضد افسردگی، تنظیم‌کننده جریان خون، برطرف‌کننده دیابت، سرطان و بیماری‌ آلزایمر نسبت داده شده است

تحقیقات پژوهشگران مرکز طب گیاهی لیون هم نشان داده‌اند از آنجا که زعفران سبب بهبود جریان خون می‌شود می‌تواند باعث گرم شدن بافت‌های بدن و افزایش احساسات شده و حتی بافت رحم را نیز تحریک کند.


به همین دلیل از سویی می‌تواند محرک تمایلات جنسی باشد اما مصرف بیش از یک گرم آن از آنجا که سبب خون‌ریزی رحم، حالت تهوع و استفراغ می‌شود به زنان باردار توصیه نمی‌شود. مصرف بیش از دو گرم از آن نیز کشنده است. در حال حاضر محققان در پی کشف روشی هستند تا با کمک زعفران, دارویی برای تقویت قوای جنسی تهیه کنند.
زعفران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زعفران چیست و خواص زعفران ' href='http://www.akairan.com/health/adviejat/6207.html'>خواص زعفران</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خواص درمانی چای زعفران ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201349243.html'>خواص دارویی زعفران</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان افسردگی با گیاه بادرنجوبه ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/16538.html'>گیاه ضد افسردگی</a></strong>,گیاه محرک <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گیاه محرک تمایلات جنسی، میل جنسی، افزایش میل جنسی، افزایش تمایلات جنسی، افزایش میل جنسی با گیاهان د' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201512922236.html'>تمایلات جنسی</a></strong>, ضد سرطان, محرک <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گیاه محرک تمایلات جنسی، میل جنسی، افزایش میل جنسی، افزایش تمایلات جنسی، افزایش میل جنسی با گیاهان د' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201512922236.html'>تمایلات جنسی</a></strong>, خواص <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فواید زعفران و شناخت گیاه زعفران ' href='http://www.akairan.com/health/adviejat/6206.html'>گیاه زعفران</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گیا هان دارویی' href='http://www.akairan.com/hs.'>گیا هان دارویی</a></strong>, دارو برای درمان بیماری, تقویت <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گیاه محرک تمایلات جنسی، میل جنسی، افزایش میل جنسی، افزایش تمایلات جنسی، افزایش میل جنسی با گیاهان د' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201512922236.html'>قوای جنسی</a></strong>, خون‌ریزی رحم, زنان باردارزعفران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زعفران چیست و خواص زعفران ' href='http://www.akairan.com/health/adviejat/6207.html'>خواص زعفران</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خواص درمانی چای زعفران ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201349243.html'>خواص دارویی زعفران</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان افسردگی با گیاه بادرنجوبه ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/16538.html'>گیاه ضد افسردگی</a></strong>, گیاه محرک تمایلات جنسی,ضد سرطان, محرک تمایلات جنسی, خواص <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='فواید زعفران و شناخت گیاه زعفران ' href='http://www.akairan.com/health/adviejat/6206.html'>گیاه زعفران</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گیا هان دارویی' href='http://www.akairan.com/hs.'>گیا هان دارویی</a></strong>, دارو برای درمان بیماری, تقویت <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='گیاه محرک تمایلات جنسی، میل جنسی، افزایش میل جنسی، افزایش تمایلات جنسی، افزایش میل جنسی با گیاهان د' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201512922236.html'>قوای جنسی</a></strong>, خون‌ریزی رحم, زنان باردارگردآوری سلامت اکاایران گردآوری سلامت اکاایران
تبلیغات