آکایران :روزنامه آرمان:
,سنگک؛ نانی برای تمام فصول نان سنگک,نان,تغذیه سالم زندگی سالم

آکاایران: سنگک؛ نانی برای تمام فصول


سنگک؛ از قدیمی ترین
,سنگک؛ نانی برای تمام فصول نان سنگک,نان,تغذیه سالم زندگی سالم

سبوس عامل خوشمزگی
,سنگک؛ نانی برای تمام فصول نان سنگک,نان,تغذیه سالم زندگی سالم

نان سنگک
با طعم تافتون!
برخی معتقدند نان های سنگک در گذشته به دلیل اینکه از آردهای با سبوس گیری بسیار پایین تهیه می شدند از مغذی ترین نان ها بودند اما مدتی است برخی نانواها برای پخت نان سنگک از آرد «تافتون یا لواش» استفاده می کنند و همین باعث شده نان های سنگک امروزی طعم، مزه و کیفیت گذشته را نداشته باشد.
میزان سبوس گیری آرد سنگک باید هفت درصد باشد اما این دست از نانواها از آرد تافتون یا لواش که میزان سبوس گیری آرد آن 13 درصد است، استفاده می کنند. هر چند سبوس گیری بالا موجب می شود نان قدری شفاف تر شود اما کیفیت لازم را ندارد.
اما برخی دیگر در جوابشان می گویند چنین مساله ای خیلی بعید است زیرا شرایط آرد سنگک با آرد تافتون و لواش متفاوت است و نانواها نمی توانند اینگونه نان مناسب پخت کنند. به هرحال اگر این نان با آرد خودش پخت شود بهترین نان دنیاست.

منبع : سنگک؛ نانی برای تمام فصول - آکا

گردآوری توسط بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات