غذاهای چربی سوز 1 - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد غذاهای چربی سوز 1 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>غذاهای <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/rijim-laghari-chaghi/5317.html" style="text-decoration:none;color:#000000">چربی سوزa>strong>span><br />  <br />ک سری واد غذایی جود ارد ه ه ام " غذاهایی ا <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/rijim-laghari-chaghi/5317.html" style="text-decoration:none;color:#000000">کالری منفیa> " (NEGATIVE CALORIE FOODS) عروف ستند. ین واد غذایی سبت ه سایر واد، نرژی یشتری رای ضم ود یاز ارند، عنی دن نرژی یشتری رای ضم نها ی سوزاند ر عین ال دن می تواند الری زیادی ز نها رای ود خیره ند. پس علاوه ر ینکه اعث سوخت چربی ا ی وند، متر ه ربی تبدیل ده خیره ی وند.p> <p style="text-align: center;"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/rijim-laghari-chaghi/5317.html"><div class="mzc"><strong>غذاهای چربی سوز 1 strong>div>چربیسوز,چربی سوز,غذاهای چربی سوزa>p> <p>واد غذایی ارای ربی، پروتئین، ربوهیدرات، الری، یتامین ملاح ستند.p> <p>ویتامین ها، افت ای دن ا تحریک ی نند تا نزیم تولید نند ه ین نزیم ا اعث تجزیه صرف نرژی وجود ر غذاها ی وند. نابراین غذاهایی ا کالری منفی، غذاهای غنی ز یتامین ملاح ستند ه ه تنها اعث صرف نرژی اصل ز ود ی وند، لکه نرژی ضافی وجود ر ی عمل ضم ا صرف ی نند.p> <p>لبته صرف ینگونه واد غذایی زمانی ر کاهش وزن ؤثر ست ه غذاهای پُکالری اقد مواد مغذی ثل نواع تنقلات ، یپس ... ا صرف کنید.p> <p><br />واد غذایی ا کالری منفی (NEGATIVE CALORIE FOODS) اچربی سوز امل نواع ختلفی ز یوه ا سبزی ا ست ه ن نها ا رای ما ام ی رم :p> <p>ز سبزی ا: ارچوبهغندرلمکلم بروکلیویج - ل لمرفساسنیفلفل قرمزیاراهیسیروبیا سبزاهوپیازتربچهسفناجلغم کدو سبز ست.p> <p>ز یوه ا: سیبزغال ختهالبی رمکگریپ فوروتیمو ترشنبهپرتقاللوناناستمشکتوت فرنگیگوجه فرنگیارنگی ندوانه ست.<br />یره لدخانی- ارشناس تغذیه<br />نبع :تبیانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله غذاهای چربی سوز 1 شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مواد خوراکی چربی سوز , خوراکی های چربی سوز , مواد غذایی چربی سوز , غذاهای چربی سوز , مواد چربی سوز , غذای چربی سوز , غذا های چربی , غذاهای چرب , مواد چربی

غذاهای چربی سوز 1 گردآوری توسط بخش رژیم های لاغری ، رژیم های چاقی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات