نخود فرنگی

نخود سبز
تازه و سبز من سرشار از ویتامین آ - ب و ث است و داراى سلولز زیادى است . و با آن روده ها را جارو مى کند. اگر شما داراى معده ى ضعیف بوده ، و نمى توانید نخود تازه را هضم کنید، با غذاى خود کمى زیره میل نمایید. وقتى سبز من خشک مى شود، ویتامین ((ث )) خود را از دست مى دهد - اگر مرا لپه نکرده و نکوبیده میل نمایند، هضم نشده دفع مى شوم .

نخود فرنگی
نخود فرنگى
من نوعى نخود سبز هستم که در زمان ناصر الدین شاه به وسیله اتابک به ایران آمدم . ویتامین هاى من بیشتر از نخود معمولى است .
خلر یا جلیان
اسم من خلر است به من جلیان - ململى - بسله و کلول نیز مى گویند. غلاف دانه هاى من شبیه باقلا است و پنج نوع است . آنچه غلاف آن از باقلا کوچکتر و پوست آن ضخیم تر و عریض تر و دانه ى آن سفید بوده به اندازه نخود است ، آن را جلیان سفید گویند که در رشت با آن باقلا قاتق مى سازند و آنچه دانه ى آن کوچک و پهن است ، جلیان سیاه گویند. در شیراز به این نوع جلیان مشو و در اردستان و نواحى کرمان آن را کونیا کرد خوانند خوردن پخته ى آن با عسل جهت سرفه و پاک کردن ریه و درد سینه و نرم کردن آن ها و از بین بردن اخلاط فاسد و خارج کردن فضولات کثیف از امعاء مفید است . شیر - ادرار و حیض را زیاد مى کند. ضماد انواع خلر جهت تقویت اعضاء و پاک کردن کک مک و با عسل جهت از بین بردن اورام نافع است ، بخور آن سبب جمع شدن مورچه مى شود، و چون گاو آنرا بخورد، فربه خواهد شد و شیر زیادى خواهد داد - ادامه در خوراک آن باعث تشنگى ، و خوردن تر و تازه و ناپخته ى آن تولید سرگیجه مى کند. مخصوصا نوعى از آن که کمى پهن است - مقدار خوراک آن تا ده گرم است . نوع وحشى خلر در زیاد کردن شیر تاءثیر بیشترى دارد.
لپه
لپه نوعى نخود ریز است که مقدار زیادترى سلولز دارد، و مواد قندى آن نیز زیادتر است .
خواص درمانى آن مانند نخود سبز مى باشد.
زبان خوراکیها
غیاث الدین جزایری


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آیا نخود فرنگی نازایی میاورد؟ , فوای کنسرو نخود آبگوشتی , نخود سبز برای کبد چرب , فواید کنسرو نخود سبز , طبع نخود فرنگی چیست , ضرر تخود جوانه زده , باقالی اتابک چیست , فواید نخود فرنگی , خواص نخود فرنگی , خواص نخودفرنگی , طبع نخود فرنگی , نخود سبز خواص , خواص نخود سبز , خواص نخودسبز

تبلیغات