بلادونا پی بی

آکاایران: بلادونا پی بی

آکاایران: موارد مصرف بلادونا پی بی

این دارو به صورت کمکی درمان درمان زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر و درمان کمکی در آنتروکولیت باکتریایی به کار می رود.

مکانیسم اثر بلادونا پی بی

آتروپین، هیوسیامین و هیوسین ( آلکالوئیدهای بلادونا ) دارای اثر ضد موسکارینی هستند و فنوباربیتال اثر تسکینی بر روی CNS دارد.

فارماکوکینتیک بلادونا پی بی

متابولیسم دارو کبدی است. دفع دارو عمدتاً از راه کبد صورت می گیرد. طول مدت اثر دارو حدود 6-4 ساعت می باشد.

منع مصرف بلادونا پی بی

این دارو در صورت وجود گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.

عوارض جانبی بلادونا پی بی

یبوست، کاهش تعریق، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی، گلو و یا پوست از عوارض شایع دارو می باشند.

تداخلات دارویی بلادونا پی بی

مصرف همزمان این دارو با بیهوش کننده عمومی، داروهای پایین آورنده فشار خون و مضعف CNS اثر تضعیفی آنها را افزایش می دهد. این دارو همچنین با جذب گریزوفولوین و کینیدین و کتوکونازول تداخل دارد.این دارو اثر آنتی موسکارینی داروهای ضدهیستامینی، دیسوپیرامید، هالوپریدول، فنوتیازین ها و تیوگزانتین ها را افزایش می دهد همچنین با گلیکوزیدهای دیژیتال، گوانتیدین، متوکلوپرامید و ضد دردهای مخدر شبه تریاک و داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای تداخل دارد.

هشدار ها بلادونا پی بی

1. احتمال بروز هیجان، اضطراب، خواب آلودگی یا اغتشاش شعور بویژه در سالمندان وجود دارد.
2. احتمال بروز خشکی دهان و احتباس ادرار وجود دارد.
به گزارش آکاایران: 3. در هیپرتروفی پروستات یا احتباس ادرار گلوکوم با احتیاط مصرف شود.

توصیه های دارویی بلادونا پی بی

1. دارو نیم تا یک ساعت قبل از غذا میل شود.
2. بلافاصله یک ساعت از داروهای ضداسید و ضد اسهال مصرف گردد.
3. احتمال بالا رفتن دمای بدن در فعالیت های شدید بدنی پس از مصرف این دارو وجود دارد.
4. احتمال بروزخشکی دهان، بینی و گلو وجود دارد.
5. احتمال بروز تاری دید یا خواب آلودگی بامصرف این دارو وجود دارد.

دارو های هم گروه بلادونا پی بی

Atropine
Clidinium-C
Dicyclomine
Glycopyrronium
Hyoscyamine
Ipratropium Bromide
Hyoscine
Propantheline
Tiotropium
Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
.

منبع : darooyab.ir

گردآوری توسط بخش اطلاعات دارویی سایت آکاایران
تبلیغات