آکاایران: موارد مصرف روپینیرول
این دارو برای درمان علائم بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک بکار می رود.

مکانیسم اثر روپینیرول

این ترکیب یک آگونیست غیرارگولینی گیرنده های دوپامین بوده که نسبتاً اختصاصی و با فعالیت ذاتی کامل بر گیرنده های در مغز D2 و D3 عمل می کند. مکانیسم اثر دارو در درمان پارکینسون مشخص نیست، ولی احتمالاً به دلیل تحریک گیرنده های پس سیناپسی D2درcaudate-putamen می باشد.

فارماکوکینتیک روپینیرول

به طور کامل و سریع جذب می شود. فراهمی زیستی این دارو 55% ( به دلیل اثر اولین گذر) و نیمه عمر آن تقریباً 6 ساعت است. متابولیسم دارو عمدتاً کبدی و توسط CYP1A2 انجام می شود و متابولیت ها از طریق ادرار (کمتر از 10% به صورت تغییر نیافته ) دفع می شوند.

منع مصرف روپینیرول

در صورت وجود توهم ،افت فشار خون (عمومی یا وضعیتی) و سابقه مفرط نسبت به دارو ، نباید استفاده شود.

عوارض جانبی روپینیرول

ضعف، خستگی، گیجی، خیز، سرگیجه، اختلال حرکتی، توهم، تهوع، افت فشار خون وضعیتی، خواب آلودگی، غش، عفونت ویرووسی، بدتر شدن پارکینسون از عوارض جانبی شایع این دارو محسوب می شوند.

تداخلات دارویی روپینیرول

مصرف همزمان این دارو با لوودوپا و داروهای ترکیبی لوودوپا-کاربی دوپا باعث تشدید اثر دوپامینرژیک می شود. مصرف همزمان آنتاگونیست های دوپامین(مثل هالوپریدول، متوکلراپرامید، فنوتیازین ها، تیوتیکسن ها) اثر این دارو را کاهش می دهد. همچنین داروهای مهار کننده ایزوآنزیم CYP1A2 (مثل سیپروفلوکساسین) باعث کاهش متابولیسم دارو خواهد شد و لذا باید تعدیل مقدرا در مصرف همزمان این دارو ها صورت گیرد. سیگار کشیدن نیز باالقاء ایزوآنزیم CYP1A2 باعث افزایش متابولیسم این دارو می شود. استروژن ها باعث کاهش کلیرانس روپینیرول می شوند.

هشدار ها روپینیرول

. در صورت ابتلا به اختلالات کبدی، سابقه عوارض فیبروتیک ناشی از مشتثات ارگو، اختلالات شبکیه و سابقه خواب آلودگی این دارو را باید با احتیاط مصرف کرد.
2. بیمار از نظر علائم افت فشار خون وضعیتی باید تحت مراقبت باشد.

توصیه های دارویی روپینیرول

. در صورت مصرف همزمان با لوودوپا ،مقدار مصرف لوودوپا را باید کاهش داد.
به گزارش آکاایران: 2. قطع مصرف دارو باید به تدریج و در یک دوره یک هفته ای انجام شود. برای قطع مصرف دارو باید تعداد دفعات مصرف دارو در روز به دو بار(برای 4 روز) و بعد به یک بار(برای 3 روز) تقلیل یابد تا نهایتاً مصرف دارو قطع شود.
3. برای کاهش احتمال تهوع، دارو باید با غذا مصرف شود.

دارو های هم گروه روپینیرول

Apomorphine
Pramipexole
.

منبع :

گردآوری توسط بخش اطلاعات دارویی سایت آکاایران
تبلیغات