آکاایران: Paclitaxel

آنزاتاکس (ابتاکسل)
موارد و مقدار مصرف:
به گزارش آکاایران: الف) سرطان متاستاتیک تخمدان بعد از شکست شیمی درمانی مرحله اول یا بعد از آن بزرگسالان: هر سه هفته، مقدار ۱۳۵ یا ۱۷۵ طی سه ساعت تزریق وریدی میشود. دوره های بعدی درمان نباید تا رسیدن تعداد نوتروفیلها به حداقل ۱۵۰۰ و تعداد پلاکتها به حداقل ۱۰۰۰۰ شروع شود. ب) کارسینوم پستان بعد از شکست درمان ترکیبی شیمی درمانی برای بیماری متاستاتیک یا عود بیماری طی ۶ ماه از شیمی درمانی (درمان قبلی باید شامل یک آنتراسیکلین باشد، مگر آنکه از لحاظ بالینی منع شده باشد) بزرگسالان: مقدار ۱۷۵ طی سه ساعت هر سه هفته تزریق وریدی می شود. مکانیسم اثر اثر ضد نئوپلاسم: پاکلی تاکسل از دپلیمریزه شدن میکروتوبولهای سلولی جلوگیری کرده و در نتیجه سامان دهی طبیعی دوباره شبکه میکروتوبولی ضروری برای میتوز و سایر عملکردهای حیاتی سلولی را مهار می کند.
تداخل دارویی:
در صورت مصرف سیس پلاتین قبل از پاکلیتاکسل، امکان سرکوب فعالیت مغز استخوان بیشتر خواهد بود. کتوکونازول ممکن است متابولیسم پاکلی تاکسل را مهار کند. این دو دارو به طور همزمان با احتیاط تجویز شود.
ملاحظات اختصاصی:
واکنشهای شدید حساسیت مفرط که با تنگی نفس، کمی فشار خون، آنژیوادم و کهیر منتشر مشخص می شود، در دو درصد بیماران تحت درمان با این دارو بروز کرده است. به منظور کاهش میزان بروز یا شدت این واکنشها، به بیماران قبل از مصرف پاکلی تاکسل کورتیکواستروئید (مانند دگزامتازون) و آنتی هیستامین (مانند دیفن هیدرامین)، و آنتاگونیست گیرنده (مانند سایمتیدین یا رانیتیدین) تجویز شود. بیمارانی که به این دارو حساسیت مفرط شدید دارند نباید از این دارو استفاده کنند. در بیمارانی که طی درمان با پاکلی تاکسل دچار نوتروپنی شدید (تعداد نوتروفیل کمتر از ۵۰۰ به مدت یک هفته یا بیشتر) یا نوروپاتی شدید محیطی می شوند، در دوره های بعدی درمان مقدار مصرف باید حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. میزان بروز و شدت مسمومیت عصبی و خونی با مقدار مصرف، بخصوص بیش از ۱۹۰، افزایش می یابد. مسمومیت مغز استخوان شایعترین عارضه است که باعث محدودیت مصرف میشود. اندازه گیری تعداد سلولهای خونی به طور مکرر طی درمان ضروری است. در موارد شدید، تجویز گلبولهای قرمز متراکم یا انتقال پلاکت ضروری است. اقدامات احتیاطی در مورد احتمال خونریزی به عمل آید. در صورت بروز اختلالات هدایتی قابل ملاحظه طی درمان با پاکلی تاکسل، درمان مناسب و پیگیری مداوم قلبی طی درمانهای بعدی با دارو انجام شود. طی آماده کردن و مصرف پاکلی تاکسل احتیاط لازم رعایت شود؛ استفاده از دستکش توصیه شده است. در صورت تماس محلول با پوست، فوراً پوست با آب و صابون به طور کامل شسته شود. در صورت تماس دارو با غشاهای مخاطی، این غشاها کاملاً با آب شسته شوند. تمام موارد استفاده شده با برچسب «خطر شیمی درمانی» مشخص شوند. داروی غلیظ پیش از انفوزیون رقیق شود. محلولهای سازگار با دارو عبارت اند از محلول تزریقی کلرور سدیم ۹/۰ درصد، دکستروز پنج درصد، دکستروز پنج درصد و کلرور سدیم ۹/۰ درصد، و دکستروز پنج درصد در محلول رینگرلاکتات، غلظت نهایی محلول باید mh/ml2/1-3/0باشد. محلولهای رقیق شده تا ۲۷ ساعت در دمای اتاق پایدار هستند. محلولهای انفوزیون در ظرفهای شیشهای تهیه و نگهداری شوند. محلول رقیق نشده نباید با کیسه ها یا لوله های پلیوینیل کلراید برای تزریق وریدی تماس داشته باشد. محلول رقیق شده در بطریهای شیشه ای یا پلی پروپیلین، یا کیسه های پلی پروپیلین یا پلیولفین نگهداری شوند. هنگام انفوزیون از ستهای پلیاتیلن و فیلتر دارای غشای میکروپوروس کوچکتر از ۲۲/۰ میکرون استفاده شود. بعد از شروع انفوزیون پیگیری مداوم وضعیت بیمار به مدت ۳۰ دقیقه لازم است. در سراسر طول انفوزیون پیگیری دقیق انجام شود. نکات قابل توصیه به بیمار به دلیل خطر دارو بر روی جنین، از بارداری طی درمان با این دارو خودداری کنید. در اکثر بیماران، آلوپسی، ظاهر می شود. علائم و نشانه های نوروپاتی محیطی، مانند احساس گزش، سوزش، یا بیحسی در اندامهای انتهایی را فوراً اطلاع دهید. اگرچه نشانه های خفیف شایع هستند، نشانه های شدید به طور ناشایعی عارض می شوند. کاهش مقدار مصرف ممکن است ضروری باشد. مصرف در کودکان: بی ضرری و اثربخشی این دارو در کودکان ثابت نشده است. مصرف در شیردهی: به دلیل خطر بروز واکنشهای جانبی شدید در نوزادان شیرخوار، شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی:
پاکلی تاکسل نتیجه آزمونهای خونی را تغییر می دهد، زیرا اثر سرکوب کننده فعالیت مغز استخوان دارد.
فارماکوکینتیک:
پخش: حدود ۹۸-۸۹ درصد به پروتئینهای سرم پیوند می یابد. متابولیسم: ممکن است در کبد متابولیزه شود. دفع: دفع این دارو در انسانها کاملاً مشخص نشده است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو، روغن کرچک پلی اکسی اتیلن دار شده، حامل مورد استفاده در محلول این دارو، تعداد نوتروفیل کمتر از ۱۵۰۰ موارد احتیاط: بیماران تحت پرتو درمانی.
اشکال دارویی:
: Injection: 6 mg/ml, 5ml, 6 mg/ml, 16.7ml, 6 mg/ml, 25ml, 6 mg/ml, 50ml
طبقه بندی فارماکولوژیک:
: ضد میکروتوبول طبقه بندی درمانی: ضد نئوپلاسم طبقه بندی مصرف در بارداری: ردة D نام های تجاری: Anzatax,Ebetaxel,Genexol عوارض جانبی اعصاب مرکزی: نوروپاتی محیطی. قلبی ـ عروقی: برادیکاردی، کمی فشار خون، EKG غیر طبیعی. دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، موکوزیت. خون: نوتروپنی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، کم خونی، خونریزی. کبد: افزایش سطح آنزیمهای کبدی. سایر عوارض: واکنشهای حساسیت مفرط (آنافیلاکسی)، آلوپسی، درد عضلانی، درد مفصلی، فلبیت، سلولیت در محل تزریق، عفونت. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی: سرکوب فعالیت مغز استخوان، مسمومیت عصب محیطی، موکوزیت. درمان: هیچ پادزهر خاصی برای موارد مصرف بیش از حد پاکلی تاکسل مشخص نشده است.

.

منبع :

گردآوری توسط بخش اطلاعات دارویی سایت آکاایران
تبلیغات