.

آی کی دو یک هنر رزمی ژاپنی است. بنیان گذار این هنر رزمی، موریهه اوشیبا نام دارد که در ۱۴ دسامبر سال ۱۸۸۳ به دنیا آمد، و اغلب به او لقب استاد بزرگ را دادند. که به معنی "طریقه هماهنگی روح و روان" است و هدف اوشیبا از خلق چنین هنری این بود که بتواند بدون آسیب زدن به حریف از خود دفاع کند .

به صورت فیزیکی آیکیدو هنری است که با تغییر مسیر ها و جنبش های گوناگون نیروی حریف را بازگردانده و در انتها به قفل مفصل های حریف می انجامد. این ورزش از دایتو ریو آیکی جوجیتسو مشتق شده که گفته میشود موریهه اوشیبا در اواخر سال ۱۹۲۰ میلادی به خاطر عقاید دین اوموته-کیو این واگرایی را انجام داده است برخی دیگر از تکنیک ها و گرفتن ها نیز از کنجیتسو ناشی شده است.

تمرکز ورزش آیکیدودو در مشت و لگدزدن به حریف نیست، بلکه با استفاده از انرژی حریف برای بدست آوردن کنترل حریف(ها) یا دور کردن آن ها از خود است. آی کی دو یک هنر ایستا نیست، بلکه تاکید فراوانی بر حرکات و جنبش های داینامیک دارد.

هنرجویان ارشد اوشیبا رویکرد های مختلفی به آیکیدو داشتند ولی امروزه آیکیدو در سراسر جهان در سبک های مختلفی تدریس میشود .

در این بخش از سایت آکاایران برای شما جدیدترین اخبار ورزش آیکیدو را آماده کرده ایم، با ما همراه باشید.

اخبار آیکیدو,ورزش آیکیدو,ورزش آیکیدو چیست

ورزش آیکیدو

گردآوری توسط بخش اخبار ورزشی سایت آکاایران
اخبار آیکیدو، ورزش آیکیدو

اخبار آیکیدو، ورزش آیکیدو

آی کی دو یک هنر رزمی ژاپنی است. بنیان گذار این هنر رزمی، موریهه اوشیبا نام دارد که در ۱۴ دسامبر سال ۱۸۸۳ به دنیا آمد، و اغلب به او لقب استاد بزرگ را دادند. که به معن
تبلیغات