.
15 سال با کریستیانو رونالدو

15 سال با کریستیانو رونالدو

۱۵ سال با کریستیانو رونالدو 15 سال با کریستیانو رونالدو ۱۵ سال پیش در چنین روزهایی بود که کریستیانو تبدیل به «رونالدو» شد. ۱۵ سال پیش
رونالدو نازاریو: ورود کریستیانو رونالدو به سری آ، برای فوتبال ایتالیا فوق العاده است؛ همچون همیشه طرفدار اینتر هستم

رونالدو نازاریو: ورود کریستیانو رونالدو به سری آ، برای فوتبال ایتالیا فوق العاده است؛ همچون همیشه طرفدار اینتر هستم

رونالدو نازاریو: ورود کریستیانو رونالدو به سری آ، برای فوتبال ایتالیا فوق العاده است؛ همچون همیشه طرفدار اینتر هستم رونالدو نازاریو: ورود کریستیانو رونالدو به س
تبلیغات