.
اخبار سوانسی، تیم سوانسی

اخبار سوانسی، تیم سوانسی

باشگاه فوتبال سوانزی سیتی یکباشگاه فوتبال ولزی واقع در شهر سوانزیمی باشد. آن ها در لیگ فوتبال انگلستان بازی می کنند و در فصل ۱۱–۲۰۱۰ به لیگ برتر صعود
تبلیغات