.
اخبار ماینتس، باشگاه ماینتس

اخبار ماینتس، باشگاه ماینتس

باشگاه فوتبال ماینس ۰۵ باشگاه فوتبال آلمانی است که در ماینتز یکی از شهرهای ایالت راینلاند-فالتز قرار دارد. باشگاه ماینس در تاریخ ۲۷ مارس ۱۹۰
تبلیغات