.
اخبار تیم نانت، باشگاه نانت

اخبار تیم نانت، باشگاه نانت

باشگاه فوتبال نانت یک باشگاه فوتبال در شهر نانت می باشد که در لیگ 1 فرانسه بازی می کند. این باشگاه در سال ۱۹۴۳ تأسیس شده است. در این ب
تبلیغات