.
اخبار تیم لوریان، تیم لورینت

اخبار تیم لوریان، تیم لورینت

باشگاه فوتبال لوریان  یک باشگاه فوتبال در شهر لوریان می باشد که در لیگ ۱ فرانسه بازی می کند. این باشگاه در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده است. در
تبلیغات