.

	رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: بازیکنان باشگاه های ایران پول حرفه ای می گیرند ولی زندگی حرفه ای ندارند
 -آکا

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: بازیکنان باشگاه های ایران پول حرفه ای می گیرند ولی زندگی حرفه ای ندارند -آکا

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: بازیکنان باشگاه های ایران پول حرفه ای می گیرند ولی زندگی حرفه ای ندارند رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با بیان ا

	 تخلفات فوتبالی را گزارش کنید/ زین پس پاسخ اظهارنظرهای شخصی را نخواهیم داد,فدراسیون فوتبال در اطلاعیه ای اعلام کرد:
 -آکا

تخلفات فوتبالی را گزارش کنید/ زین پس پاسخ اظهارنظرهای شخصی را نخواهیم داد,فدراسیون فوتبال در اطلاعیه ای اعلام کرد: -آکا

فدراسیون فوتبال در اطلاعیه ای از همه افراد خواست که چناچه از وقوع هرگونه تخلف در فوتبال اطلاعی دارند آن را به کمیته های حقوقی و قضایی فدراسیون ارائه کنند تا رسیدگی شود.
فدراسیون فوتبال: تا حد امکان جواب اظهارنظرهای شخصی را نمی دهیم/ هرکسی تخلفی دیده به مراجع ذی صلاح بگوید  -آکا

فدراسیون فوتبال: تا حد امکان جواب اظهارنظرهای شخصی را نمی دهیم/ هرکسی تخلفی دیده به مراجع ذی صلاح بگوید -آکا

فدراسیون فوتبال: تا حد امکان جواب اظهارنظرهای شخصی را نمی دهیم/ هرکسی تخلفی دیده به مراجع ذی صلاح بگوید به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این فدراسیون ض
فدراسیون فوتبال: تا حد امکان جواب اظهارنظرهای شخصی را نمی دهیم/ هر کسی تخلفی دیده به مراجع ذی صلاح بگوید  -آکا

فدراسیون فوتبال: تا حد امکان جواب اظهارنظرهای شخصی را نمی دهیم/ هر کسی تخلفی دیده به مراجع ذی صلاح بگوید -آکا

فدراسیون فوتبال: تا حد امکان جواب اظهارنظرهای شخصی را نمی دهیم/ هر کسی تخلفی دیده به مراجع ذی صلاح بگوید به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این فدراسیون
تبلیغات