.
اخبار آتالانتا، تیم آتالانتا

اخبار آتالانتا، تیم آتالانتا

باشگاه فوتبال آتالانتا باشگاه فوتبال ایتالیایی است که در شهر برگامو و در شمال ایتالیا قرار دارد. این باشگاه در سال ‎۱۹۰۷ تأسیس شده است. در این بخش از سایت آکاا
تبلیغات